• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
16 /2006/CT-TTg 04/05/2006 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch lở mồm long móng ở gia súc download
80/2006/QĐ-TTg 14/04/2006 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 - 2010 download
82/2006/QĐ-TTg 14/04/2006 Thủ tướng Chính phủ Về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú... download
77/2006/QĐ-TTg 13/04/2006 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn download
75/2006/QĐ-TTg 12/04/2006 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh download
08 /2006/TT- BKHCN 04/04/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ download
30/2006/NĐ-CP 29/03/2006 Chính phủ Nghị định về thống kê khoa học và công nghệ download
18/2006/QĐ-BTC 28/03/2006 Bộ Tài chính Quyết định số 18/2006 của Bộ tài chính về thu phí chuyển giao công nghệ download
10/2006/CT-TTg 23/03/2006 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị v/v giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước download
67/2006/QĐ-TTg 21/03/2006 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006 - 2010 download
18/2006/TT-BTC 13/03/2006 Bộ Tài chính Thông tư của Bộ tài chính số 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính download
50/2006/QĐ-TTg 07/03/2006 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng download
43/2006/QĐ-TTg 20/02/2006 Thủ tướng Chính phủ Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010 download
40/2006/QĐ-TTg 15/02/2006 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010 download
03/2006/TT-BNV 08/02/2006 Bộ Nội vụ Thông tư của Bộ nội vụ số 03/2006/TT-BNV hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.