Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính. Tìm thấy 27 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
63/2018/TT-BTC 30/07/2018 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước download
90/2017/TT-BTC 30/08/2017 Bộ Tài chính Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập download
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC 28/06/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp download
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước download
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 08 tháng 6 năm 2015. download
101/2011/TTLT/BTC-BKHCN 08/07/2011 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015 download
22/2011/TTLT-BTC-BKHCN 21/02/2011 Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí download
97/2010/TT-BTC 26/08/2010 Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập download
37/2010/TT-BTC 18/03/2010 Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính download
28/2010/TTLT-BTC-BKHCN 03/03/2010 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá download
51/2008/TT-BTC 16/06/2008 Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước download
43/2008/TTLT-BTC-BTTTT 26/05/2008 Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước download
137/2007/TT-BTC 28/11/2007 Bộ Tài chính Thông tư 137 hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử download
52/2007/TT-BTC 21/05/2007 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật download
111 /2006/TT-BTC 06/12/2006 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.