Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông. Tìm thấy 8 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 08/06/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư liên tịch Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ download
269/BTTTT-ƯDCNTT 06/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử download
216/QĐ-BTTTT 04/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành download
06/2010/TT-BTTTT 11/02/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước download
43/2009/TT-BTTTT 30/12/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu download
26/2009/TT-BTTTT 31/07/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước download
03/2008/CT-BTTTT 06/05/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 download
05/2007/QĐ-BTTTT 26/10/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.