Thông tin KH và Người lãnh đạo

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 9/2022)

(30/09/2022)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

·  Đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển nền kinh tế số

 Đội ngũ trí thức đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước 

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 8/2022)

(31/08/2022)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

-Trí tuệ nhân tạo là công nghệ được ưu tiên hàng đầu 

 - BR-VT: Kinh tế tuần hoàn - Hướng phát triển bền vững

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 7/2022)

(29/07/2022)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp phát triển KHCN 

 - Bà Rịa – Vũng Tàu: Ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 6/2022)

(30/06/2022)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Vinh danh 106 trí thức KHCN tiêu biểu năm 2022                     

- Tháo gỡ "nút thắt" để thúc đẩy phát triển KT-XH

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 5/2022)

(25/05/2022)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

-  “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”   

- BR-VT: Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18-5

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 12/2021)

(29/12/2021)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

-Việt Nam có sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị quốc gia

Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 11/2021))

(29/11/2021)

- Trao Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020 

- ĐMST sẽ là động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 10/2021)

(27/10/2021)

- Phát triển CP điện tử hướng đến chính phủ số, kinh tế số               

- Chính phủ số - sứ mệnh dẫn dắt trong chuyển đổi số QG                

- Tăng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ vượt cú sốc COVID-19

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 9/2021))

(27/09/2021)

- Hơn 1.500 đại biểu dự Hội nghị toàn quốc trí thức KH&CN Việt Nam               

- Xây dựng bức tranh toàn diện cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam