• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
79/2005/TT-BTC 15/09/2005 Bộ Tài chính Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 hướng dẫn kinh phí đào tạo download
115/2005/NĐ-CP 05/09/2005 Chính phủ Nghị định 115 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập download
10/2005/TT-BKHCN 24/08/2005 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ download
134/2004/NĐ-CP 09/06/2005 Chính phủ Nghị định 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn download
08/2005/ TT-BKHCN 06/06/2005 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương download
04/2005/QĐ-BKHCN 04/05/2005 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về KHCN download
11/2005/NĐ-CP 02/02/2005 Chính phủ Nghị định 11/2005 quy định về chuyển giao công nghệ download
119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN 08/12/2004 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn download
118/2004/TT- BTC 08/12/2004 Bộ Tài chính Thông tư của Bộ tài chính số 118/2004/TT- BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước download
30/2004/QH11 03/12/2004 Quốc hội Luật Xuất bản của nước CHXHCNVN download
83/2004/TT-BTC 17/08/2004 Bộ Tài chính Thông tư của Bộ Tài chính số 83/2004/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2004 hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp download
67/2004/QĐ-BTC 13/08/2004 Bộ Tài chính Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 67/2004/QĐ-BTC về việc ban hành "quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước" download
09/2004/TT-BNV 19/02/2004 Bộ Nội vụ Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19-02-2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước download
272/2003/QĐ-TTg 31/12/2003 Thủ tướng Chính phủ Quyết định của thủ tướng chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2010 download
61/2002/NĐ-CP 11/06/2002 Chính phủ Nghị định của Chính phủ về chế độ nhuận bút download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.