• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
67/2004/QĐ-BTC 13/08/2004 Bộ Tài chính Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính số 67/2004/QĐ-BTC về việc ban hành "quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước" download
09/2004/TT-BNV 19/02/2004 Bộ Nội vụ Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19-02-2004 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước download
272/2003/QĐ-TTg 31/12/2003 Thủ tướng Chính phủ Quyết định của thủ tướng chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2010 download
61/2002/NĐ-CP 11/06/2002 Chính phủ Nghị định của Chính phủ về chế độ nhuận bút download
10/2002/NĐ-CP 16/01/2002 Chính phủ Nghị định của Chính phủ Số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 quy định chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu download
06/2002/NĐ-CP 14/01/2002 Chính phủ Nghị định của Chính phủ số 06/2002/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh đo lường download
Không số 25/12/2001 Quốc hội Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)
65/2001/NĐ-CP 28/09/2001 Chính phủ Nghị định của Chính phủ ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam download
21/2000/QH10 09/06/2000 Quốc hội Luật 21/2000/QH10 Khoa học và Công nghệ download
199/1999/NĐ-CP 18/09/1999 Chính phủ Nghị định số 199/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính Phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ download
Không số 15/04/1992 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1992 download
Không số 18/12/1980 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1980 download
Không số 31/12/1959 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1959 download
Không số 09/11/1946 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1946 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.