Loại văn bản: Thông tư. Tìm thấy 116 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
10/2017/TT-BKHCN 28/06/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ download
03 /VBHN-BKHCN 09/06/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước download
06/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục download
01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập download
13/2016/TT-BKHCN 30/06/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước download
25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ download
26/TT-BKHCN 26/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ download
23/2015/TT-BKHCN 13/11/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Qyu định việc nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng download
17/2015/TT-BKHCN 08/10/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 17/2015/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia download
15/2015/TT-BKHCN 25/08/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu download
14/2015/TT-BKHCN 19/08/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ download
13/2015/TT-BKHCN 21/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ download
12/2015/TT-BKHCN 15/07/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân download
08/2015/TT-BKHCN 05/05/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 download
06/2015/TT-BKHCN 26/03/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.