Loại văn bản: Thông tư. Tìm thấy 159 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
05/2020/TT-BKHCN 01/07/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu download
05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ download
02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư 02/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập download
Số: 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập. download
01/2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện download
10/2020/TT-BKHCN 30/12/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch. download
08/2020/TT-BKHCN 24/12/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước download
08/2020/TT-BKHCN 24/12/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước download
07/2020/TT-BKHCN 11/12/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo download
04/2020/TT-BKHCN 15/11/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao download
05/2020/TT-BKHCN 30/10/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu download
05/2020/TT-BKHCN 30/10/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu download
03/2020/TT-BKHCN 10/08/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ" download
01/2020/TT-BKHCN 20/01/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ download
27/2019/TT-BKHCN 26/12/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định chi tiết thi hành 1 số điều NĐ 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về giải thưởng chất lượng quốc gia download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.