CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

* CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG CỦA SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ

Tel: (0254) 3852484
Fax: (0254).3853557

Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Nam Phương
Tel: (0254) 3511024
Mobile: 0913.693.694
Email:   phuongnn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

 

2. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trưởng phòng: Bà    Đỗ Quỳnh Nga
Tel: (0254) 3513024
Mobile: 0983.276.139
Email: ngadq@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn
 


3. THANH TRA SỞ

Phó Chánh thanh tra: Phạm Ngọc Thắng (Phụ trách)
Tel: (0254) 3727339
Mobile:   0937.200.068
Email: thangpn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

 

* CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. CHI CỤC TIÊU CHUẨN   ĐO LƯỜNG   CHẤT LƯỢNG
Tel: (0254) 3.510874
Fax: (0254) 3850226
Địa chỉ: 379 Hà Huy Tập, phường phước Trung, Tp. Bà Rịa
Chi cục trưởng:    Ông   Ôn Đăng Khoa
Mobile:   0918.261718
Email: khoaod@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CHI CỤC: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Tel: (0254) 3.717616
Địa chỉ: 379 Hà Huy Tập, phường phước Trung, Tp. Bà Rịa
Giám đốc:   Ông Tạ Hồng Lâm
Mobile:   0933.116.879
Email:   lamth@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn 

 

2. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tel/Fax: (0254) 3510573
Địa chỉ: 202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa
Giám đốc:   Ông Phạm Ngọc Vũ
Tel: (0254) 3511936
Mobile: 0913.997.764
Email: vupn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

 

3. VĂN PHÒNG THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH
Tel: (0254) 3510.874       Email: startup.brvt@gmail.com
Địa chỉ: 379 Hà Huy Tập, phường phước Trung, Tp. Bà Rịa
Trưởng văn phòng: Ông Đỗ Vũ Khoa

 

* QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tel: (0254) 3.510.368
Giám đốc:   Ông Trần Duy Tâm Thanh (PGĐ Sở kiêm nhiệm)
Mobile:   0913.720.811
Email: thanhtdt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng Quỹ: Trần Thị Thu Hương

ĐTDĐ: 0909.190375 / 0907.812699