Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

iSTAMEQ map - thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong hoạt động TCĐLCL (07/05/2024)

Bản đồ số hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng được xây dựng dựa trên kỹ thuật về Quản trị tinh gọn Lean để tối ưu hóa, giúp chủ động quá trình chuyển đổi số và thực hiện công việc.

Sử dụng nước uống đóng bình theo quy chuẩn để tránh tác hại không mong muốn (23/04/2024)

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại nước uống đóng bình khác nhau người tiêu dùng nên lựa chọn cẩn thận để tránh những tác hại không mong muốn.