Hình ảnh hoạt động
Website trạm thông tin KHCN xã/phường
Website ngành KH&CN
  • Tin KHCN trong tỉnh
  • Tin KHCN trong nước
(12/06/2015)
Ngày 12/6/2015, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 33 đảng viên của Chi bộ tham dự. Đồng chí Chu Văn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh cùng đại diện các Ban của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.  
Xem thêm
Các tin khác
(02/07/2015)

Ngày 25/6/2015, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm chương trình KX.06/11-15 phối hợp với Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia đề tài “Nghiên cứu xây dựng khung và hệ tiêu chí phát triển cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế cho hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam”, mã số KX.06.02/11-15, thuộc chương trình “Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ” KX.06/11-15. Đề tài do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia là cơ quan chủ trì và TS. Lê Xuân Định làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm
Các tin khác
  • Tin KHCN nước ngoài
  • Thống kê KHCN
(02/07/2015)

Hiện nay, xu hướng phát triển ứng dụng công nghệ giao thông thông minh (ITS) là xu hướng tất yếu đối với các nước trên thế giới, Việt Nam cũng đang trong trào lưu đó. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh tế - xã hội, trình độ khoa học và công nghệ (KH&CN), ITS tại Việt Nam chưa cao, các ứng dụng thực tế của ITS được triển khai chưa nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực mạnh mẽ không ngừng của các tập thể cán bộ nghiên cứu ITS trong nước. Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ là một trong những tổ chức KH&CN đi đầu trong nước về nghiên cứu ứng dụng ITS cho thực tế giao thông Việt nam.

Xem thêm
Các tin khác
(26/02/2015)

Để kịp thời tổng hợp và thu thập số liệu thống kê về khoa học và công nghệ hàng năm gửi về Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN năm 2015.

Xem thêm
Các tin khác
  • Nghiên cứu triển khai
  • Tiêu chuẩn ĐLCL
(09/06/2015)

Ngày 4/6, Sở KH&CN tổ chức nghiệm thu cơ sở và hội thảo đề tài “Nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học công nghệ (NCKH&PTKHCN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2001 – 2012. Đề xuất giải pháp và nâng cao hiệu quả” do CN. Phạm Ngọc Vũ (Sở KH&CN) làm chủ nhiệm và TS.Trần Tinh Huy là thành viên tham gia chính.

Xem thêm
Các tin khác
(01/07/2015)

Ngày 29/6/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội đồng nghiệm thu các đề án của 4 doanh nghiệp tham gia dự án Năng suất chất lượng. Ông Vương Quang Cần- Phó giám đốc Sở làm chủ tịch Hội đồng. Bốn doanh nghiệp tham gia buổi nghiệm thu là Chi nhánh Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – KDL Biển Đông, Chi nhánh Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – Khách sạn Samy, Công ty TNHH Thảo Nguyên, Công ty CP Cảng Đông Xuyên.

Xem thêm
Các tin khác
  • Hợp tác quốc tế
  • Tạp chí thông tin KHCN
(24/06/2015)

Trên cơ sở kết luận của khoá họp 7, Uỷ ban Điều phối Việt - Nga về năng lượng nguyên tử, Việt Nam và Liên bang Nga thống nhất thành lập nhóm công tác hỗn hợp về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, từ ngày 23-25/6, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.

Xem thêm
Các tin khác
(26/05/2015)

I. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG

THS. TRẦN THỊ DUYÊN, KS. NGUYỄN VĂN TỚI - Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghiên cứu khả năng đối kháng của nấm Trichoderma với Fusarium Oxysporium, Cladosporium Herbarum gây hại trên cây trồng - thử nghiệm nhân sinh khối nấm Trichoderma                                                                                                                                                   

TH.S MAI THANH QUANG, TS.TRẦN TINH HUY, KS.PHẠM NGỌC VŨ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và dự án phát triển Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2001-2012. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả                                                                                              


Xem thêm
Các tin khác
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang