Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ. Tìm thấy 43 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
1931/QĐ-TTg 07/10/2016 Thủ tướng Chính phủ Quyết định 1931/QĐ-TTg ngày 07/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ" download
Số: 107/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Thủ tướng Chính phủ Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. download
1795/QĐ-TTg 21/10/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam download
1483/QĐ - TTg 15/09/2011 Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. download
1410/QĐ-TTg 16/08/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung mặt trận chính sách chu kỳ 3 (năm 2011) thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) download
63/QĐ-TTg 13/01/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020 download
1926/QĐ-TTg 20/11/2009 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2010 cho các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập download
118/2009/ QĐ-TTg 30/09/2009 Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước download
97/2009/QĐ-TTg 24/07/2009 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ download
899/QĐ-TTg 24/06/2009 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm uỷ viên hội đồng GSNN download
698/QĐ-TTg 01/06/2009 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 download
48/2009/QĐ-TTg 31/03/2009 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 – 2010 download
34/2008/CT-TTg 03/12/2008 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước download
1390/QĐ-TTG 29/09/2008 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam download
43/2008/QĐ-TTg 24/03/2008 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.