Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ. Tìm thấy 52 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
04/2021/QĐ-TTg 29/01/2021 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia download
04/2021/QĐ-TTg 29/01/2021 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia download
127/QĐ-TTg 26/01/2021 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 download
411/QĐ-TTg 24/03/2020 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 download
1068/QĐ-TTg 22/08/2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 download
104/QĐ-TTg 22/01/2019 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 - 2025
1285/QĐ-TTg 01/10/2018 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025. định hướng đến năm 2030" download
30/2018/QĐ-TTg 31/07/2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư download
2099/QĐ-TTg 27/12/2017 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. download
1931/QĐ-TTg 07/10/2016 Thủ tướng Chính phủ Quyết định 1931/QĐ-TTg ngày 07/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ" download
Số: 107/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Thủ tướng Chính phủ Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. download
1795/QĐ-TTg 21/10/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam download
1483/QĐ - TTg 15/09/2011 Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. download
1410/QĐ-TTg 16/08/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung mặt trận chính sách chu kỳ 3 (năm 2011) thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) download
63/QĐ-TTg 13/01/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số Quốc gia đến năm 2020 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.