• Tra cứu văn bản
Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Văn bản quy phạm pháp luật
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
91/2005/TT-BTC 18/10/2005 Bộ Tài chính Thông tư của Bộ Tài chính số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngân hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí download
126/2005/NĐ-CP 10/10/2005 Chính phủ Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá download
246/2005/QĐ-TTg 06/10/2005 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số: 246/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển CNTT và truyền thông Việt Nam download
121/2005/NĐ-CP 30/09/2005 Chính phủ Nghị định 121/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. download
79/2005/TT-BTC 15/09/2005 Bộ Tài chính Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2005 hướng dẫn kinh phí đào tạo download
115/2005/NĐ-CP 05/09/2005 Chính phủ Nghị định 115 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập download
10/2005/TT-BKHCN 24/08/2005 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ download
134/2004/NĐ-CP 09/06/2005 Chính phủ Nghị định 134/2004/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn download
08/2005/ TT-BKHCN 06/06/2005 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương download
04/2005/QĐ-BKHCN 04/05/2005 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về KHCN download
11/2005/NĐ-CP 02/02/2005 Chính phủ Nghị định 11/2005 quy định về chuyển giao công nghệ download
119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN 08/12/2004 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn download
118/2004/TT- BTC 08/12/2004 Bộ Tài chính Thông tư của Bộ tài chính số 118/2004/TT- BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước download
30/2004/QH11 03/12/2004 Quốc hội Luật Xuất bản của nước CHXHCNVN download
83/2004/TT-BTC 17/08/2004 Bộ Tài chính Thông tư của Bộ Tài chính số 83/2004/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2004 hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.