Tiêu chuẩn ĐLCL

Chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận chiến lược về cộng sinh công nghiệp (24/05/2024)

rong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), từ ngày 21 – 23/5/2024, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với APO tổ chức Hội thảo quốc tế về Công nghiệp Cộng sinh (Multicountry Observational Study Mission on Industrial Symbiosis) với sự tham dự của đại biểu đến từ các doanh nghiệp, trường đại học, đại diện bộ ngành trong lĩnh vực công nghiệp và cơ quan năng suất của các nền kinh tế thành viên APO. Hội thảo được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tích hợp yếu tố ‘xanh’ trong chuyển đổi số (24/05/2024)

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường và xã hội mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời đại mới

Camera giám sát phải kiểm định, chứng nhận hợp quy mới được lưu thông? (23/05/2024)

Bộ TT&TT dự kiến sẽ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát" trong thời gian tới

Lấy ý kiến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc (21/05/2024)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ – Phần đo mặt đất (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đo lường phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (20/05/2024)

Ngày 20/5, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TP.Hải Phòng tổ chức hội thảo “Đo lường hôm nay vì ngày mai bền vững” và kỷ niệm ngày đo lường thế giới 20/5 tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

Nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (20/05/2024)

Thời gian qua, nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa, các cơ quan nhà nước đã nỗ lực xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan.

Quy chuẩn kỹ thuật đối với thịt gia cầm và các sản phẩm chế biến từ gia cầm (19/05/2024)

Armenia thông báo Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật đối với thịt gia cầm và các sản phẩm chế biến từ gia cầm

Tiêu chuẩn đầu tiên cho mực in bao bì thực phẩm - nâng cao chất lượng ngành bao bì (17/05/2024)

Mực in không đảm bảo chất lượng có thể gây tác hại nghiêm trọng nếu không được kiểm soát và quản lý chặt chẽ. Vì vậy, cần quan tâm đến quy định về mực in trong bao bì thực phẩm để đảm bảo an toàn, chất lượng và bền vững cho ngành bao bì

Tiêu chuẩn quốc tế đóng vai trò then chốt trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu (15/05/2024)

Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là thách thức nhiều mặt và các tiêu chuẩn ISO có thể đóng vai trò then chốt trong việc định hình phản ứng toàn cầu. Cung cấp một khuôn khổ toàn diện, chúng trao quyền cho các tổ chức đo lường, quản lý và báo cáo tác động môi trường một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi sang một tương lai bền vững hơn

Phổ biến tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13928:2023 - Mực in bao bì thực phẩm (14/05/2024)

Ngày 14/5, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13928:2023 Mực in bao bì thực phẩm – Yêu cầu chung.