Tiêu chuẩn ĐLCL

Hạn chế rủi ro, tăng chất lượng sản phẩm nhờ ISO 22000 (30/06/2022)

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 22000, chi phí hoạt động đã được tiết giảm đáng kể, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tổ chức Thi tuyển chức danh Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (30/03/2022)

Ngày 30/03, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thi tuyển chức danh Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Công Danh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch hội đồng; ông Lê Văn Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí thành viên Hội đồng thi tuyển.


Xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật khí thải mức 4 (17/03/2022)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật khí thải mức 4 (tương đương Euro 4) đối với phương tiện mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới.

Phát động ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2022 (11/03/2022)

Ngày 11/3, Bộ Công Thương và UBND TP Hà Nội phối hợp với UBND các tỉnh Thái Bình, Nghệ An và Bình Dương tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam (15/3/2022) với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới.


Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ xử lý chất thải (18/12/2021)

Bộ TM&MT đang xây dựng và triển khai chương trình trọng điểm về quản lý chất thải; xây dựng các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở khoa học cho công nghệ xử lý chất thải.


Hội đồng trực tuyến nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 2, năm 2021 và Hội đồng nghiệm thu nội dung và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND, đợt 1 và 2 năm 2021 (13/12/2021)

Ngày 08/12/2021, Sở KH&CN tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội đồng trực tuyến nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025, đợt 02 năm 2021 và Hội đồng tư vấn xác định nội dung, kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết  số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/08/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đợt 1 và đợt 2 năm 2021. Do ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt. 


Áp dụng ISO 9001 - góp phần tích cực trong thực hiện cơ chế một cửa (10/12/2021)

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, nhờ áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, nền hành chính công cấp xã ngày càng hiện đại và môi trường công vụ văn minh hơn.

ISO 22525 - Tiêu chuẩn hỗ trợ tăng trưởng và an toàn trong ngành du lịch (27/10/2021)

Tiêu chuẩn bao gồm toàn bộ trải nghiệm của bệnh nhân, từ các quy trình trước khi đi du lịch đến khi trở về nhà và theo dõi, việc quản lý yếu tố nguy cơ, an toàn và bảo mật thông tin , các yêu cầu về trình độ...

Tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất phục vụ DN đi tắt đón đầu (14/10/2021)

Trong thời gian tới, cần thiết phải xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến 2030. Tạo lập hạ tầng tiêu chuẩn tiên tiến, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất phục vụ cộng đồng DN đi tắt đón đầu.


Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững (13/10/2021)

Ngày Tiêu chuẩn thế giới (14/10) năm nay có chủ đề là "Tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững - Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn" nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn là công cụ, cách thức góp phần giúp các chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.