Loại văn bản: Chỉ thị. Tìm thấy 12 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
09/CT-UBND 27/05/2015 UBND tỉnh Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự download
17/CT-TTg 09/08/2013 Chính phủ Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp download
3595/CT-BKHCN 22/11/2011 Bộ Khoa học và Công nghệ Chỉ thị Tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ download
34/2008/CT-TTg 03/12/2008 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước download
03/2008/CT-BTTTT 06/05/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 download
05/2008/CT-TTg 31/01/2008 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước download
27/2006/CT-TTg 07/08/2006 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 download
13/2006/CT-BKHCN 07/06/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ download
16 /2006/CT-TTg 04/05/2006 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch lở mồm long móng ở gia súc download
10/2006/CT-TTg 23/03/2006 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị v/v giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước download
02/2006/CT-TTg 23/01/2006 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị v/v tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy download
40/2005/CT-TTg 16/12/2005 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.