Cơ quan ban hành: Quốc hội. Tìm thấy 30 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
Luật số: 72/2020/QH14 17/11/2020 Quốc hội Luật Bảo vệ môi trường download
71/2020/QH14 16/11/2020 Quốc hội luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). download
67/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. download
Luật số: 69/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. download
70/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội luật Thỏa thuận quốc tế. download
68/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội Luật Cư trú. download
66/2020/QH14 11/11/2020 Quốc hội Luật Biên phòng Việt Nam. download
24/2018/QH14 12/06/2018 Quốc hội Luật An ninh mang download
07/2017/QH14 19/06/2017 Quốc hội Luật chuyển giao công nghệ download
104/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội Luật tiếp cận thông tin download
Không số 28/11/2013 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 2013 download
29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc hội Luật 29/2013/QH13 Khoa học và công nghệ download
04/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội Luật 04/2011/QH13 Đo Lường download
41/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội Luật Viễn thông download
36/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.