Cơ quan ban hành: Quốc hội. Tìm thấy 21 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
07/2017/QH14 19/06/2017 Quốc hội Luật chuyển giao công nghệ download
Không số 28/11/2013 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 2013 download
29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc hội Luật 29/2013/QH13 Khoa học và công nghệ download
04/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội Luật 04/2011/QH13 Đo Lường download
41/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội Luật Viễn thông download
36/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ download
21/2008/QH12 13/11/2008 Quốc hội Luật 21/2008/QH12 Công nghê cao download
18/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội Luật 18/2008/QH12 Năng lượng nguyên tử download
80/2006/QH11 29/11/2006 Quốc hội Luật 80/2006/QH11 Chuyển giao Công nghệ download
74/2006/QH11 29/11/2006 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 74/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 download
73/2006/QH11 29/11/2006 Quốc hội Luật bình đẳng giới của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 download
80/2006/QH11 29/11/2006 Quốc hội Luật chuyển giao công nghệ của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 download
67/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 download
50/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật Sở hữu trí tuệ download
30/2004/QH11 03/12/2004 Quốc hội Luật Xuất bản của nước CHXHCNVN download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.