Loại văn bản: Hiến pháp. Tìm thấy 7 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
05/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ download
Không số 28/11/2013 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 2013 download
Không số 25/12/2001 Quốc hội Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)
Không số 15/04/1992 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1992 download
Không số 18/12/1980 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1980 download
Không số 31/12/1959 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1959 download
Không số 09/11/1946 Quốc hội Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1946 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.