Loại văn bản: Thông tư liên tịch. Tìm thấy 28 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC 28/06/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính Thông tư liên tịch Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp download
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 08/06/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư liên tịch Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ download
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT 05/04/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp download
01 /2016/TTLT- BKHCN-BNV 11/01/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ download
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước download
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước download
21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC 06/11/2015 Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học công nghệ download
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC 01/09/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước download
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Bộ Tài chính Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 08 tháng 6 năm 2015. download
03/VBHN-BKHCN 06/01/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ Văn bản hợp nhất số 03 /VBHN-BKHCN ngày 06/01/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ download
39/2014/TTLT-BKHCN-BTC 17/12/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước download
29/2014/TTLT-BKHCN-BNV 15/10/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện download
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV 01/10/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. download
24/2014/TTLT- BKHCN-BNV 01/10/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ download
120/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.