Loại văn bản: Luật. Tìm thấy 23 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
Luật số: 72/2020/QH14 17/11/2020 Quốc hội Luật Bảo vệ môi trường download
Luật số: 69/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. download
70/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội luật Thỏa thuận quốc tế. download
68/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội Luật Cư trú. download
66/2020/QH14 11/11/2020 Quốc hội Luật Biên phòng Việt Nam. download
24/2018/QH14 12/06/2018 Quốc hội Luật An ninh mang download
07/2017/QH14 19/06/2017 Quốc hội Luật chuyển giao công nghệ download
104/2016/QH13 06/04/2016 Quốc hội Luật tiếp cận thông tin download
29/2013/QH13 18/06/2013 Quốc hội Luật 29/2013/QH13 Khoa học và công nghệ download
04/2011/QH13 11/11/2011 Quốc hội Luật 04/2011/QH13 Đo Lường download
41/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội Luật Viễn thông download
97/2009/QĐ-TTg 24/07/2009 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ download
36/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ download
21/2008/QH12 13/11/2008 Quốc hội Luật 21/2008/QH12 Công nghê cao download
18/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội Luật 18/2008/QH12 Năng lượng nguyên tử download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.