Loại văn bản: Quyết định. Tìm thấy 184 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
2746/QĐ-UBND 13/09/2021 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định về việc thông qua nội dung chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn huyện Côn Đảo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và hỗ trợ tự đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
2194/QĐ-UBND 04/08/2021 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và Hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
1880/QĐ-UBND 09/07/2021 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 download
1829/QĐ-UBND 06/07/2021 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 download
1633/QĐ-UBND 18/06/2021 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 download
1313/QĐ-UBND 18/05/2021 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021- 2025 download
716/QĐ-UBND 22/03/2021 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Kế hoạch triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 download
10/2021/QĐ-TTg 16/03/2021 Chính phủ Quyết định Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao download
338/QĐ-UBND 17/02/2021 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực An ninh quốc phòng thực hiện năm 2021 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
04/2021/QĐ-TTg 29/01/2021 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia download
04/2021/QĐ-TTg 29/01/2021 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia download
127/QĐ-TTg 26/01/2021 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 download
4020/QĐ-UBND 31/12/2020 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu download
411/QĐ-TTg 24/03/2020 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 download
3360/QĐ-UBND 23/12/2019 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn góc" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.