Loại văn bản: Quyết định. Tìm thấy 171 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
411/QĐ-TTg 24/03/2020 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 download
3360/QĐ-UBND 23/12/2019 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn góc" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
1068/QĐ-TTg 22/08/2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 download
18/2019/QĐ-TTg 19/04/2019 Chính phủ Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng download
104/QĐ-TTg 22/01/2019 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 - 2025
3999/QĐ-BKHCN 27/12/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc ban hành Kế hoạch của Bộ KH&CN triển khai Quyết định số 1285/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng 2030" download
1285/QĐ-TTg 01/10/2018 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025. định hướng đến năm 2030" download
30/2018/QĐ-TTg 31/07/2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư download
2099/QĐ-TTg 27/12/2017 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. download
2214/QĐ-UBND 09/08/2017 UBND tỉnh Quyết định Công bố bổ dung Danh mục văn bản vi phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong các kỳ công bố từ năm 2014 đến năm 2016. download
13/2017/QĐ-UBND 08/06/2017 UBND tỉnh Ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
1355/QĐ-BKHCN 31/05/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017 download
1274/QĐ-BKHCN 25/05/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa download
1017/QĐ-BKHCN 18/04/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ download
05/2017/QĐ-UBND 27/02/2017 UBND tỉnh Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh BRVT download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.