Cơ quan ban hành: Chính phủ. Tìm thấy 81 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
Số: 87/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy download
105/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ Quy định về Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường download
54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập download
20/2016/NĐ-CP 19/05/2016 Chính phủ Quy định cơ sở Dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính download
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Chính phủ Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. download
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Chính phủ Nghị định Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ download
78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Chính phủ Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ download
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Chính phủ Nghị định 40/2014/NĐ-CP Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ download
40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Chính phủ Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ download
23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Chính phủ Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia download
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản download
18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản download
359/QĐ-TTg 10/03/2014 Chính phủ Quyết định về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2013 download
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính phủ Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ download
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Chính phủ Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.