Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tìm thấy 27 văn bản.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Tải file
3360/QĐ-UBND 23/12/2019 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn góc" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
2214/QĐ-UBND 09/08/2017 UBND tỉnh Quyết định Công bố bổ dung Danh mục văn bản vi phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong các kỳ công bố từ năm 2014 đến năm 2016. download
13/2017/QĐ-UBND 08/06/2017 UBND tỉnh Ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
05/2017/QĐ-UBND 27/02/2017 UBND tỉnh Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh BRVT download
06/2017/QĐ-UBND 27/02/2017 UBND tỉnh Ban hành quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh BRVT download
07/2017/QĐ-UBND 27/02/2017 UBND tỉnh Ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN của tỉnh BRVT download
08/2017/QĐ-UBND 27/02/2017 UBND tỉnh Ban hành quy định, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN của tỉnh BRVT download
09/2017/QĐ-UBND 27/02/2017 UBND tỉnh Ban hành quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN của tỉnh BRVT download
09/2017/QĐ-UBND 27/02/2017 UBND tỉnh Ban hành quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN của tỉnh BRVT download
3369/QĐ-UBND 28/11/2016 UBND tỉnh Quyết định về việc đính chính Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
33/2016/QĐ-UBND 15/11/2016 UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ đối với người phụ trách trực tiếp công nghệ thông tin tại Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu download
1256/QĐ-UBND 12/06/2015 UBND tỉnh Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kì thi tuyển công chức hành chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2014. download
1264/QĐ-UBND 12/06/2015 UBND tỉnh Quyết định Cổng thông tin điện tử về thương mại dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoạt động trên mạng Internet download
09/CT-UBND 27/05/2015 UBND tỉnh Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự download
1076/QĐ-UBND 22/05/2015 UBND tỉnh Quyết định về việc ban hành Thề lệ Cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ I năm 2015 download
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (0254) 3852 484/3510 573 Fax: (0254) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Công Danh
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa Học & Công Nghệ.