Sở hữu trí tuệ

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 9/2022)

(30/09/2022)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam và Pháp hợp tác đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ 

- WIPO khuyến nghị thúc đẩy SHTT ở 3 nhóm đối tượng 

- Phát triển hệ thống SHTT ở Việt Nam: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế 

- Cục Sở hữu trí tuệ tham dự Tuần lễ Sở hữu trí tuệ Singapore 2022  

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 8/2022)

(26/08/2022)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP
- Việt Nam sau hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA 

- Đưa hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam lên chuẩn mực thế giới

- Bà Rịa - Vũng Tàu: Tích cực triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

- Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập 


Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 7/2022))

(27/07/2022)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với Cộng hòa Pháp, UNESCO và WIPO

- Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, ứng dụng và khai thác tài sản trí tuệ 

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 6/2022)

(30/06/2022)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Sở hữu trí tuệ                                                               
- WTO thảo luận về xóa bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine ngừa COVID-19                                                                  
- EVFTA: Những cơ hội, thách thức từ một FTA                    

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 5/2022)

(31/05/2022)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hội nghị tập huấn “Khai thác thông tin và cung cấp dịch vụ sở hữu công nghiệp” (Tổng hợp)

- Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 4/2022)

(28/04/2022)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Báo cáo chuyên đề tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo cho đoàn viên thanh niên

- Blockchain và ứng dụng trong đăng ký, xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 03/2022)

(23/03/2022)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Cải cách kinh tế nhằm bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả trong bối cảnh hội nhập kinh tế và chuyển đổi số ở Việt Nam 

- Nâng cấp ATIGA để ASEAN thích ứng linh hoạt với thương mại toàn cầu

- Ngày sở hữu trí tuệ Thế giới năm 2022 – Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới, sáng tạo hướng tới tương lai tươi sáng


Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 02/2022)

(24/02/2022)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn

- Trung Quốc và Mỹ dẫn đầu về đơn đăng ký sáng chế quốc tế


Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 1/2022)

(30/01/2022)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

 - Đối thoại cấp cao kinh tế Việt Nam – Pháp thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh đại dịch                                                  

- Kết quả hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ quản lý nhà nước…