Tập san thông tin KH&CN

Tập san Thông tin KHCN số 04.2023 (số 131)

(04/03/2024)

Lời chúc Xuân Giáp Thìn - 2024

I. Trao đổi KH-CN & Đổi mới Sáng tạo

1. Trương Thành Công - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh BR-VT

 Xây dựng và  phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa

2. Mai Yến - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ tại các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ

3. Huyền Trân - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đổi mới sáng tạo - Nâng cao giá trị ngành thủy sản


Tập san Thông tin KHCN số 03.2023 (số 130)

(01/03/2024)

Lời mở đầu

I. Trao đổi KH-CN & Đổi mới Sáng tạo

1. Nguyễn Kim Trường - Hội Cơ khí – Nguyên Phó Giám đốc Sở KH&CN

Một số nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ trong hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Giai đoạn 1993 - 2023

2. Trương Thành Công - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh BR-VT

Liên Hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 25 năm xây dựng và phát triển

3. Nguyễn Văn Huệ - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT

Bà Rịa - Vũng Tàu trên con đường hướng đến Chuyển đổi số toàn diện


Tập san Thông tin KHCN số 02.2023 (số 129)

(29/02/2024)

I. Trao đổi KH-CN & Đổi mới Sáng tạo

1. Mai Yến - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

2. Huyền Trân - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Kinh tế tuần hoàn - phát triển xanh và bền vững

3. Mai Yến - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Bà Rịa - Vũng Tàu: đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

4. Văn Huệ - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT

Đầu tư hạ tầng thúc đẩy chuyển đổi số


Tập san Thông tin KHCN số 01.2023 (số 128)

(29/03/2023)

I. Trao đổi KH-CN & Đổi mới Sáng tạo

1. Mai Yến - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

BR-VT Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025”

2. Văn Huệ - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT

Chuyển đổi số - những dấu ấn trong năm 2022


Tập san Thông tin KHCN số 04.2022 (số 127)

(29/12/2022)

Lời chúc mừng Xuân Quý Mão - 2023

I. Trao đổi KH&CN

1. Nguyễn Văn Quang, Võ Huyền Trân - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị về lĩnh vực KH&CN

2. Nguyễn Thị Ánh Hồng - Sở Khoa học và Công nghệ, Mai Hoàng Yến - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Một số kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tập san Thông tin KHCN số 03.2022 (số 126)

(15/09/2022)

I. TRAO ĐỔI KH&CN
NGUYỄN VĂN QUANG; VÕ HUYỀN TRÂN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Sở KH&CN tỉnh BR-VT: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG - Sở Khoa học và Công nghệ
MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuTập san Thông tin KHCN số 02.2022 (số 125)

(15/06/2022)
I. TRAO ĐỔI KH&CN
CN. MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
BR-VT: Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18-5
ThS. NGUYỄN NGỌC NGUYỆN - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
CN. NGUYỄN THỊ HOA MAI - Văn phòng Thúc đẩy Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh BR-VT
Bà Rịa - Vũng Tàu: Những bước tiến vững chắc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo!Tập san Thông tin KHCN số 01.2022 (số 124)

(15/02/2022)
I. TRAO ĐỔI KH&CN
TS. TRƯƠNG THÀNH CÔNG - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
30 năm tỉnh BR-VT: Nhìn lại phong trào lao động sáng tạo KH-CN trên địa bàn
CN. MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn giúp Côn Đảo phát triển bền vững KS. NGUYỄN VĂN BÌNH - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh BR-VT
Kết quả thực hiện khâu đột phá của ngành nông nghiệp năm 2021
CN. VÕ HUYỀN TRÂN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Nâng cao hiệu quả quản lý đề tài, dự án nghiên cứu KHCN


Tập san Thông tin KHCN số 04.2021 (số 123)

(15/12/2021)
I. TRAO ĐỔI KH&CN
CN. MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh
KS. NGUYỄN VĂN BÌNH - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh BR-VT
Bà Rịa – Vũng Tàu: một số kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp năm 2021