Chỉ đạo Điều hành CCHC

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (07/10/2022)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.