Website trạm thông tin KHCN xã/phường
Website ngành KH&CN
  • Gửi bài dự thi Cuộc thi Ý tưởng khoa học tỉnh BR-VT
Download thể lệ, biểu mẫu cuộc thi:

- Thể lệ cuộc thi

- Mẫu phiếu dự thi

- Bản thuyết minh ý tưởng

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh,
số 198, đường Bạch Đằng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064)3852484 - Fax: (064) 3853557
Email: ttkhcn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Đăng ký trực tuyến

Vui lòng chọn file(.doc, .docx, .zip, .rar, .pdf)

Vui lòng chọn file(.doc, .docx, .zip, .rar, .pdf)

captchaGhi chú: Sau khi đăng ký tại website, đề nghị quý tác giả gửi hồ sơ dự thi (bản giấy có chữ ký) về Sở Khoa học và Công nghệ.

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.