TBT và TC – ĐL – CL

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 88 (tháng 06/2021) (11/07/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Gỡ rào cản kỹ thuật về thị trường xuất khẩu nông sản

- Rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Việt Nam trong WTO           

- Thương mại điện tử bùng nổ: Làm gì để đảm bảo chất lượng hàng hóa, bảo vệ người tiêu dùng?       

- Hoàn thiện quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, phòng chống gian lận thương mại...     

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên         

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2021        


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 87 (tháng 05/2021) (08/06/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Hàng Việt cần vượt qua rào cản kỹ thuật để hội nhập                

- Hoàn thiện quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, phòng chống gian lận thương mại...                                    

- Thương mại điện tử và sự phát triển của doanh nghiệp                

- UKVFTA có hiệu lực chính thức từ 1/5/2021: Doanh nghiệp cần làm gì để tận dụng ưu đãi?                                     

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên                             

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 05/2021

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 86 (tháng 04/2021) (13/05/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác EVFTA bằng nền tảng thương mại điện tử         

- Hiệp định EVFTA: Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ       

- Thông qua đề nghị quản lý hải quan hàng xuất, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử                                        

- Doanh nghiệp cần chủ động vào cuộc để tận dụng CPTPP

- Giám sát an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc...      

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 04/2021    


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 85 (tháng 03/2021) (28/03/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Năm 2021: Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu        

- Đẩy lùi tình trạng gian lận xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định       

- Điểm khác biệt về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của các FTA thế hệ mới         

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên      

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2021      


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 84 (tháng 02/2021) (27/03/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Thương mại điện tử năm 2021: Cơ hội giúp doanh nghiệp bứt phá         

- Cam kết TBT trong các FTA thế hệ mới: Phá dỡ rào cản, đẩy nhanh quá trình hội nhập                                                 

- Xuất khẩu giai đoạn 2021-2025: Khai thác hiệu quả các FTA và đa dạng hóa thị trường                                              

- Triển khai hiệu quả Hiệp định UKVFTA, nâng cao kim ngạch thương mại song phương                                             

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2021    


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 83 (tháng 01/2021) (25/03/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- RCEP - Nhận diện cơ hội và thách thức        

- Thúc đẩy phân phối và xuất khẩu hàng Việt qua kênh thương mại điện tử         

- Hiệp định UKVFTA: Mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng Việt  

- Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực năm 2021                                          

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 01/2021    


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 82 (tháng 12/2020) (24/03/2021)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- EVFTA tạo động lực giúp doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất

- Gạo Việt ngày càng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu   

- Sản phẩm hữu cơ xuất khẩu phải đáp ứng yêu cầu mới   

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên      

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 12/2020      


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 81 (tháng 11/2020) (24/12/2020)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Thương mại điện tử - doanh nghiệp phải nỗ lực nếu muốn “hưởng trái ngọt”            

- Quy định TBT các nước thành viên WTO trong bối cảnh COVID-19 về chứng nhận và các quy trình             

- Rà soát công tác kiểm tra chuyên ngành theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp    

- Đừng để tồn dư thuốc bảo vệ thực vật “cản đường” xuất khẩu nông sản   

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên                              

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2020  


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 80 (tháng 10/2020) (23/12/2020)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Cam kết TBT trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên           

- Từng bước khẳng định chất lượng nông sản Việt...                        

- Thực thi các FTA: Doanh nghiệp không thể chủ quan trước các quy định về phòng vệ thương mại  

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên                              

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 10/2020  


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 79 (tháng 09/2020) (26/10/2020)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- EVFTA tạo ra “dòng chảy” gia tăng hàng hóa...       

- Doanh nghiệp xuất khẩu chính thức có "giấy thông hành" đưa gạo vào EU       

- EVFTA và lực đẩy buộc nông sản, doanh nghiệp Việt phải tự “nâng cấp”

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 09/2020