TBT và TC – ĐL – CL

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tháng 01/2024) (28/06/2024)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Xây dựng thương hiệu hàng Việt tại nước ngoài 

- Tăng trưởng xuất khẩu nông sản từ Hiệp định CPTPP 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên 

+


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tháng 02/2024) (28/06/2024)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Phòng vệ thương mại: Doanh nghiệp phải ứng phó thế nào?

- Dệt may tháo gỡ điểm nghẽn xuất xứ hàng hóa

- Cảnh báo sớm giảm rủi ro trong phòng vệ thương mại

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên

+ EU thay đổi quy định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật với nông sản

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2024 


Bản tin TBT&Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Tháng 03/2024) (28/06/2024)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Một số rào cản kỹ thuật đối với doanh nghiệp Việt Nam trong xuất khẩu nông sản 

- Nâng cao hiệu quả thực thi các FTA, mở cánh cửa tăng trưởng cho Việt Nam 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên 

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2024 


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tháng 7/2023) (15/07/2023)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

- Cảnh báo sớm về các rào cản thương mại để doanh nghiệp ứng phó 

- Cần sớm xây dựng hàng rào kỹ thuật để bảo vệ ngành thép trong nước 

- Đề xuất thực hiện hiệp định RCEP với Myanmar và Philippines 

- Để tận dụng các FTA và hội nhập kinh tế hiệu quả: Chính sách chủ động, năng lực đầy đủ

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 7/2023 

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tháng 6/2023) (15/06/2023)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

 - Hoàn thiện việc xây dựng tiêu chuẩn về sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo

- Doanh nghiệp Việt cần đẩy mạnh liên kết vùng hướng đến xuất khẩu xanh

- Sửa đổi Luật CLSPHH: Thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP 

- Những điều doanh nghiệp Việt Nam cần biết từ FTA Việt Nam và Israel

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 6/2023 

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tháng 3/2023) (29/03/2023)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023: “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn” 

- Hiệp định UKVFTA – Thương mại xanh và công bằng với Việt Nam 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên 

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2023 

TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tháng 2/2023) (28/02/2023)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Thực thi RCEP trong năm 2023 được khởi động với nhiều hy vọng 

- Nắm vững quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật giúp doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Mỹ

- Doanh nghiệp tìm cơ hội tăng trưởng xuất khẩu năm 2023 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2023


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tháng 1/2023) (31/01/2023)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Xuất khẩu hàng hóa năm 2023: Nhiều cơ hội, thách thức mới 

- Vai trò tiêu chuẩn trong việc gỡ bỏ rào cản thương mại cho sản phẩm y tế xuất khẩu của Việt Nam

- Làm gì để hạn chế bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại? 

- Xử nghiêm vi phạm hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử trong năm 2023

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 01/2023


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tháng 12/2022) (30/12/2022)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

- Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh mới 

- Tổng quan các cam kết về thuế mà các nước CPTPP dành cho Việt Nam 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 12/2022


TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tháng 11/2022) (30/11/2022)

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào EU: Triển vọng và thách thức từ EVFTA 

- Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030 

- Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp xuất khẩu 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 11/2022