Đăng ký dự thi STKT

Thông báo nộp hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2022-2023 (22/06/2023)

Theo Kế hoạch, hạn cuối cùng để Ban Tổ chức Hội thi nhận hồ sơ dự thi là ngày 10/7/2023.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần XII, năm 2022-2023 (03/04/2023)

Thực hiện Công văn số 08/CV-BTCHT ngày 06/3/2023 của Ban Tổ chức Hội thi về việc nộp hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2022-2023 theo Kế hoạch số 30/KH-BTCHT ngày 24/8/2022 về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần XII năm 2022-2023


Quyết định về việc ban hành thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2014-2015 (03/12/2014)

Quyết định về việc ban hành thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2014-2015 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi sáng tạo kỹ thuật năm 2012-2013 (07/09/2012)

Hồ sơ đăng ký dự thi sáng tạo kỹ thuật năm 2012-2013

Quyết định phê duyệt thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2012-2013 (03/09/2012)

Phê duyệt thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2012-2013