Đăng ký dự thi STKT

Quyết định về việc ban hành thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2014-2015 (03/12/2014)

Quyết định về việc ban hành thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2014-2015 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi sáng tạo kỹ thuật năm 2012-2013 (07/09/2012)

Hồ sơ đăng ký dự thi sáng tạo kỹ thuật năm 2012-2013

Quyết định phê duyệt thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2012-2013 (03/09/2012)

Phê duyệt thể lệ hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2012-2013

Thông báo thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2010-2011 (14/05/2010)

Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2010-2011

Kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2008-2009 (12/11/2009)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm nay thu hút 71 giải pháp tham gia dự thi thuộc 6 lĩnh vực: Nông – Lâm - Ngư nghiệp (10 giải pháp); Công nghiệp (10 giải pháp); Công nghệ thông tin (7 giải pháp); Giáo dục (38 giải pháp); Xây dựng, mỏ, địa chất, giao thông (5 giải pháp); Bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên (1 giải pháp).