Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN

Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu, xác định nguyên nhân nhiễm mặn và đề xuất các giải pháp hạn chế tác động ở khu vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ

(18/07/2024)

 Ngày 15/7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu, xác định nguyên nhân nhiễm mặn và đề xuất các giải pháp hạn chế tác động ở khu vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ”. Đề tài do PGS.TS Võ Công Hoang làm chủ nhiệm. Viện Thuỷ lợi và Môi trường là cơ quan chủ trì. Tham dự có ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ tịch hội đồng.


Hội đồng nghiệm dự án SXTN “Xây dựng mô hình sản xuất nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

(23/04/2024)

Ngày 22/4/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả Dự án SXTN “Xây dựng mô hình sản xuất nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Đề tài do ThS. Chu Trung Kiên làm chủ nhiệm. Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam là cơ quan chủ trì. Tham dự có ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng.


Hội đồng nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm “Xây dựng các mô hình chuyển đổi – thâm canh một số cây trồng có hiệu quả tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

(12/04/2024)

Sáng ngày 12/4/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả Dự án SXTN “Xây dựng các mô hình chuyển đổi – thâm canh một số cây trồng có hiệu quả tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Đề tài do TS Mai Văn Trị làm chủ nhiệm. Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ là cơ quan chủ trì. Tham dự có ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng.


Hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu năm 2023

(14/03/2024)

Sáng ngày 13/03, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu năm 2023”. Tham dự có ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc Sở KH&CN, cùng các sở, ban, ngành, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài/dự án; các địa phương, tổ chức, đơn vị tiếp nhận kết quả nghiên cứu.


Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn”

(04/03/2024)

Sáng ngày 01/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá và nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn”. Đề tài do PGS.TS Nguyễn Văn Quân làm chủ nhiệm. Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN) là cơ quan chủ trì. Tham dự có ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng.


Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi Ruồi lính đen (Hermetia illucens) để xử lý chất thải nông nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi thuỷ sản ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

(15/12/2023)

Ngày 14/12/2023, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tàiNghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi Ruồi lính đen (Hermetia illucens) để xử lý chất thải nông nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi thuỷ sản ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. Tham dự họp có ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp cùng các thành viên trong Hội đồng. 


Xây dựng mô hình sản xuất bơ VietGAP ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chậm chín trên cây và kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(01/12/2023)

Ngày 01/12/2023, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất bơ VietGAP ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chậm chín trên cây và kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Tham dự họp có ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp cùng các thành viên Hội đồng và phòng chuyên môn thuộc Sở. 


Nghiên cứu, xây dựng thí điểm Hệ thống phao tiêu di chuyển tự động theo thủy triều khoanh vùng an toàn bãi tắm

(10/11/2023)

Ngày 10/11/2023, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Nghiên cứu, xây dựng thí điểm Hệ thống phao tiêu di chuyển tự động theo thủy triều khoanh vùng an toàn bãi tắm”. Tham dự họp có ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp cùng các thành viên Hội đồng và phòng chuyên môn thuộc Sở. 


Trao chứng nhận sản xuất rau đạt chuẩn VietGAP cho 02 Hợp tác xã

(01/11/2023)

Ngày 30/10/2023, Đoàn công tác Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi kiểm tra thực tế kỳ 3 Dự án “Xây dựng mô hình chuỗi giá trị rau đạt chuẩn VietGAP tại Bà Rịa - Vũng Tàu”. Dự án được triển khai thực hiện từ đầu năm 2022 do TS. Mai Hải Châu làm chủ nhiệm đề tài, Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai là cơ quan chủ trì thực hiện.