Tin KHCN trong nước

Phát triển thị trường khoa học công nghệ: Cần sự kết nối từ đầu cung đến cầu sản phẩm

(27/09/2022)
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị cần có cơ chế để cho phép sai và phải tổ chức hoàn chỉnh thị trường khoa học công nghệ (KHCN).

Tiến tới làm chủ các công nghệ lõi

(26/09/2022)
Ở khía cạnh của thị trường khoa học công nghệ (KHCN), yêu cầu đầu ra chính là khả năng làm chủ, sáng tạo công nghệ lõi hay tự chủ về mặt công nghệ của các tổ chức KHCN trong nước

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng

(26/09/2022)
Trong kỷ nguyên công nghệ số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò của đổi mới sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu, đặc biệt trên môi trường mạng là cực kỳ quan trọng. Việc nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng sẽ tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Nghiên cứu chế tạo hệ thống thải tro xỉ nhà máy nhiệt điện đốt than

(26/09/2022)
Nhu cầu tiêu thụ điện năng của Việt Nam hiện đang tiếp tục tăng do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm đáp ứng cho nhu cầu điện năng, nhiều dự án nhà máy nhiệt điện đốt than đã và đang được đầu tư xây dựng mới. Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 về việc thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012 ÷ 2025, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đưa vào vận hành hệ thống thải tro xỉ đồng bộ cho nhà máy nhiệt điện đốt than phun có công suất tổ máy đến khoảng 600 MW”, mã số 03/HĐ-ĐT/KHCN.

Phát triển thị trường KHCN: Lấy khoa học là nền tảng, doanh nghiệp là trung tâm

(25/09/2022)
Việc phát triển thị trường KH&CN phải lấy khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm, phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng

(24/09/2022)
Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ(KH&CN) là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh.

7 giải pháp chủ yếu để phát triển thị trường khoa học và công nghệ

(24/09/2022)
Thị trường khoa học và công nghệ là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa...

Từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo

(23/09/2022)
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt kỳ vọng AI4VN sẽ là nơi chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến để hướng tới mục tiêu từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực và trên thế giới.

Tiếp sức cho thị trường khoa học và công nghệ

(23/09/2022)
Thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN cần có sự hỗ trợ, tiếp sức để không bị "đóng băng", mất cân đối giữa cung và cầu, đặc biệt trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển.