Tập san thông tin KH&CN

Tập san Thông tin KHCN số 01.2023 (số 128) (29/03/2023)

I. Trao đổi KH-CN & Đổi mới Sáng tạo

1. Mai Yến - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

BR-VT Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025”

2. Văn Huệ - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT

Chuyển đổi số - những dấu ấn trong năm 2022


Tập san Thông tin KHCN số 04.2022 (số 127) (29/12/2022)

Lời chúc mừng Xuân Quý Mão - 2023

I. Trao đổi KH&CN

1. Nguyễn Văn Quang, Võ Huyền Trân - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị về lĩnh vực KH&CN

2. Nguyễn Thị Ánh Hồng - Sở Khoa học và Công nghệ, Mai Hoàng Yến - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Một số kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tập san Thông tin KHCN số 03.2022 (số 126) (15/09/2022)

I. TRAO ĐỔI KH&CN
NGUYỄN VĂN QUANG; VÕ HUYỀN TRÂN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Sở KH&CN tỉnh BR-VT: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG - Sở Khoa học và Công nghệ
MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuTập san Thông tin KHCN số 02.2022 (số 125) (15/06/2022)

I. TRAO ĐỔI KH&CN
CN. MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
BR-VT: Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18-5
ThS. NGUYỄN NGỌC NGUYỆN - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
CN. NGUYỄN THỊ HOA MAI - Văn phòng Thúc đẩy Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh BR-VT
Bà Rịa - Vũng Tàu: Những bước tiến vững chắc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo!Tập san Thông tin KHCN số 01.2022 (số 124) (15/02/2022)

I. TRAO ĐỔI KH&CN
TS. TRƯƠNG THÀNH CÔNG - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
30 năm tỉnh BR-VT: Nhìn lại phong trào lao động sáng tạo KH-CN trên địa bàn
CN. MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn giúp Côn Đảo phát triển bền vững KS. NGUYỄN VĂN BÌNH - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh BR-VT
Kết quả thực hiện khâu đột phá của ngành nông nghiệp năm 2021
CN. VÕ HUYỀN TRÂN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Nâng cao hiệu quả quản lý đề tài, dự án nghiên cứu KHCN


Tập san Thông tin KHCN số 04.2021 (số 123) (15/12/2021)

I. TRAO ĐỔI KH&CN
CN. MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh
KS. NGUYỄN VĂN BÌNH - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh BR-VT
Bà Rịa – Vũng Tàu: một số kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp năm 2021
Tập san Thông tin KHCN số 03.2021 (số 122) (15/09/2021)

I. TRAO ĐỔI KH&CN
CN. MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Một số thành tựu nổi bật về chương trình, chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ,phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 1991 – 2021


CN. LÊ ANH THY - Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

30 năm hình thành và phát triển ngành công thương

KS. NGUYỄN VĂN BÌNH - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh BR-VT

Một số thành tựu sau 30 năm phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu


Tập san Thông tin KHCN số 02.2021 (số 121) (15/06/2021)

I. Trao đổi KH&CN

1. TS. Trương Thành Công - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT

Trí thức BR-VT với sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế

2. CN. Mai Hoàng Yến - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của tỉnh BR-VT giai đoạn 2020 – 2025

3. ThS Phạm Ngọc Vũ, KS. Nguyễn Văn Quang, ThS. Lê Tiến Đạt - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Chuyển đổi cơ sở dữ liệu trạm Thông tin điện tử KH&CN tỉnh BR-VT

4. Mircea Eremia - Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Romania, Lucian Toma - Đại học Politehnica  Bucharest, Mihai Sanduleac - ECRO SRL - Bucharest 10413, Romania;  Người dịch - KS. Nguyễn Kim Trường - Nguyên PGĐ Sở KH&CN tỉnh BR-VT

 “Đô thị thông minh trong thế kỷ 21”

5. TS. Lưu Sơn Tùng, Giám đốc Dự án KHCN, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu; KS. Nguyễn Văn Bình, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát triển ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Tập san Thông tin KHCN số 01.2021 (số 120) (12/05/2021)

I. Trao đổi KH&CN

1. ThS. Phạm Ngọc Vũ, CN. Mai Hoàng Yến - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Sơ kết 03 năm triển khai nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

2. ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện - Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh BR-VT

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam lần thứ VIII: Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - phát triển

3. KS. Nguyễn Kim Trường (Dịch); - Tarun Dewangan, Rakesh Mehar, Ashutask Kumar Agarwal (India)

Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh cho hệ thống giao thông vận tải bền vững tại các đô thị thông minh của Ấn Độ

4. CN. Huỳnh Thị Thanh Triều, CN. Nguyễn Thị Tuyết - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Hoạt động thông tin và Ứng dụng KH&CN năm 2020 có nhiều khởi sắc


Đặc san Thông tin KHCN số 04.2020 (số 119) (27/03/2021)

ThS. Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở KH&CN

Lời chúc mừng Xuân Tân Sửu