Tập san thông tin KH&CN

Tập san Thông tin KHCN số 02.2021 (số 121) (15/06/2021)

I. Trao đổi KH&CN

1. TS. Trương Thành Công - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT

Trí thức BR-VT với sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế

2. CN. Mai Hoàng Yến - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của tỉnh BR-VT giai đoạn 2020 – 2025

3. ThS Phạm Ngọc Vũ, KS. Nguyễn Văn Quang, ThS. Lê Tiến Đạt - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Chuyển đổi cơ sở dữ liệu trạm Thông tin điện tử KH&CN tỉnh BR-VT

4. Mircea Eremia - Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Romania, Lucian Toma - Đại học Politehnica  Bucharest, Mihai Sanduleac - ECRO SRL - Bucharest 10413, Romania;  Người dịch - KS. Nguyễn Kim Trường - Nguyên PGĐ Sở KH&CN tỉnh BR-VT

 “Đô thị thông minh trong thế kỷ 21”

5. TS. Lưu Sơn Tùng, Giám đốc Dự án KHCN, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu; KS. Nguyễn Văn Bình, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát triển ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Tập san Thông tin KHCN số 01.2021 (số 120) (12/05/2021)

I. Trao đổi KH&CN

1. ThS. Phạm Ngọc Vũ, CN. Mai Hoàng Yến - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Sơ kết 03 năm triển khai nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

2. ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện - Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh BR-VT

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam lần thứ VIII: Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - phát triển

3. KS. Nguyễn Kim Trường (Dịch); - Tarun Dewangan, Rakesh Mehar, Ashutask Kumar Agarwal (India)

Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh cho hệ thống giao thông vận tải bền vững tại các đô thị thông minh của Ấn Độ

4. CN. Huỳnh Thị Thanh Triều, CN. Nguyễn Thị Tuyết - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Hoạt động thông tin và Ứng dụng KH&CN năm 2020 có nhiều khởi sắc


Đặc san Thông tin KHCN số 04.2020 (số 119) (27/03/2021)

ThS. Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở KH&CN

Lời chúc mừng Xuân Tân Sửu

Đặc san Thông tin KHCN số 03.2020 (số 118) (11/11/2020)

I. Trao đổi KH&CN

1. CN. Võ Huyền Trân – Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

Xây dựng Đảng bộ Sở KH&CN trong sạch, vững mạnh và phát triển bền vững

2. KS. Nguyễn Kim Trường – Nguyên P.GĐ Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số hóa tạo lập dữ liệu lớn và chuyển đổi số

3. ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện - Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh BR-VT

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiếp tục là tỉnh đóng góp tích cực cho hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVĐặc san Thông tin KHCN số 02.2020 (số 117) (09/07/2020)

Lời mở đầu chào mừng ngày 18/5 – ThS Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở KH&CN

I. Trao đổi KH&CN

1. KS. Nguyễn Kim Trường – Nguyên P.GĐ Sở KH&CN tỉnh

Một số thông tin về ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo

2. TS. Trương Thành Công - Chủ tịch LHH Khoa Học và Kỹ thuật tỉnh BR- VT

Phát huy vai trò của trí thức KH&CN trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phục vụ CNH-HĐH ở tỉnh BR-VT

3. ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện - Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Tiếp tục làm tốt chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ tri thức KH&CN và đẩy mạnh các hoạt động

5. TS. Trương Thành Công - Chủ tịch LHH Khoa Học và Kỹ thuật tỉnh BR- VT

Biến đổi khí hậu – tác động tới Việt Nam,  những cảnh báo và ứng phó đối với tỉnh BR-VT


Đặc san Thông tin KHCN số 01.2020 (số 116) (22/04/2020)

Lời chúc mừng Xuân Canh Tý – ThS Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở KH&CN

I. Trao đổi KH&CN

1. KS. Nguyễn Kim Trường, CN. Trần Thị Kim Liên – Sở KH&CN tỉnh

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý đối với thương hiệu một số đặc sản tỉnh BR-VT

2. CN. Võ Huyền Trân - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Công nghệ in 3D - ứng dụng vào sản xuất và đời sống

3. KS. Nguyễn Văn Bình - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng kết tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối niên vụ 2018 - 2019 và kế hoạch sản xuất muối niên vụ 2019 - 2020

4. ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện - Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Tiếp tục thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân thông qua hội thi sáng tạo kỹ thuật

5. ThS. Sỹ Danh Chung - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ

Xây dựng mô hình trình diễn xử lý ra hoa và ra hoa trái vụ trên cây nhãn tiêu da bò

6. ThS. Trần Thị Duyên - Bộ môn Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại Học Bà Rịa -

Vũng Tàu

Một số biện pháp phòng ngừa và xử lý ngộ độc thực phẩm do độc tố Histamine trong thuỷ sản


Đặc san Thông tin KHCN số 4.2019 (số 115) (20/04/2020)

I. Kết quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN địa phương

1. ThS. Nguyễn Văn Trúc – Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN,

TS. Nguyễn Hữu Xuyên –Viện Nghiện cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

Giải pháp chính sách phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT

2. TS. Doãn Ngọc San - Đại học Dầu khí Việt Nam; ThS. Phạm Thị Thuý - Công ty Hyundai E&C

Xây dựng hệ phương pháp trí tuệ nhân tạo - Hệ thông tin địa lý và toán địa chất khoanh vùng triển vọng và đánh giá tiềm năng dầu khí Bể Cửu Long

3. TS. Đặng Thị Hà, SV. Nguyễn Thị Hồng Thúy, SV. Trần Thị Ngọc Thủy  -  Khoa Kỹ thuật - Kinh tế Biển, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer thân thiện với môi trường

4.CN. Nguyễn Minh Đăng, CN. Lê Văn Sơn – BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu

Bước đầu nghiên cứu thành phần loài thuộc họ gừng (Zingiberaceae) ở khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bửu


Đặc san Thông tin KHCN số 3.2019 (số 114) (26/09/2019)

I. Kết quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN địa phương

1. ThS. Tạ Thị Thanh Thúy – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu

Ảnh hưởng PH đến hoạt tính xúc tác của ENZYME LIPASECANDIDA RUGOSAPORCINE PACREAS

2. BS. Nguyễn Phương Nam – Bệnh viện Bà Rịa

Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi bằng phẫu thuật kết hợp xương nẹp DHS tại Bệnh viện Bà Rịa


Đặc san Thông tin KHCN số 2.2019 (số 113) (25/09/2019)

I. Kết quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN địa phương

1. ThS. Phạm Chí Hiếu - Viện CNTT-Điện-Điện Tử, Trường Đại Học Bà Rịa-Vũng Tàu

Điều khiển cánh tay robot học vẽ

2. TS. Doãn Ngọc San - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Xây dựng hệ chuyên gia địa chất đánh giá tiềm năng khoáng sản


Đặc san Thông tin KHCN số 1.2019 (số 112) (20/03/2019)

I. Kết quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN địa phương

1. La Hoàng Huy, Phan Trọng Lân, Lý Huỳnh Kim Khánh, Phạm Thị Thúy Ngọc, Lê Nguyễn Thùy Duy, Lê Thanh Tùng, Ngô Minh Danh - Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Thực trạng lăng quăng AEDES SP. trong hố ga thoát nước ở thành phố Vũng Tàu và xây dựng quy trình xử lý

2. ThS. Phan Thanh Hoàng Anh - Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Điều khiển động cơ một chiều trên cơ sở công nghệ mạng nơron