Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ Số 244 (tháng 06/2021) (11/07/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Triển khai họp Nhóm Sở hữu trí tuệ thi hành EVFTA               

- Rà soát chính sách thương mại lần thứ 2 của Việt Nam trong WTO


Sở hữu trí tuệ Số 243 (tháng 05/2021) (08/06/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thực thi hiệu…                          

- Hợp tác ASEAN về SHTT và những dấu ấn của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch Nhóm công tác về hợp tác SHTT các nước ASEAN  

Sở hữu trí tuệ Số 242 (tháng 04/2021) (13/05/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4: Tăng cường truyền thông đưa nông sản Việt ra thế giới                

- Việt Nam hợp tác cùng Nhật Bản trong bảo vệ và thực thi quyền SHTT 


Sở hữu trí tuệ Số 241 (tháng 03/2021) (28/03/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hội thảo “Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm” trong khuôn khổ…         

- Hội thảo Tham vấn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ        

Sở hữu trí tuệ Số 240 (tháng 02/2021) (27/03/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ năm 2020: Nỗ lực vượt qua những thách thức của đại dịch                   

-  Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ tham dự Hội nghị Ủy ban toàn thể về Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ


Sở hữu trí tuệ Số 239 (tháng 01/2021) (25/03/2021)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hoàn thiện chính sách để phù hợp với EVFTA        

-  Đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khuyến khích đổi mới sáng tạo         


Sở hữu trí tuệ Số 238 (tháng 12/2020) (24/03/2021)

CÁC LĨNH VỰC CỦA SHTT

- EVFTA: Cam kết về sở hữu trí tuệ và hành động…           

- KOICA đánh giá tiền khả thi Dự án “Nâng cao…            


Sở hữu trí tuệ Số 237 (tháng 11/2020) (24/12/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Cục Sở hữu trí tuệ tham dự Diễn đàn trực tuyến với doanh nghiệp châu Âu                                                            

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ                

Sở hữu trí tuệ Số 236 (tháng 10/2020) (23/12/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: KH&CN ngày càng trở thành nhân tố quyết định…                                

- Những kết quả nổi bật từ các Hiệp định thương mại tự do 


Sở hữu trí tuệ Số 235 (tháng 09/2020) (26/10/2020)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 61 các Hội đồng của các nước thành viên WIPO

- Việt Nam - Hình mẫu của các nước đang phát triển trong thiết lập hệ thống đổi mới sáng tạo