Sở hữu trí tuệ

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 03/2024) (05/06/2024)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Khai thác tối đa nguồn lực tài sản trí tuệ

- Thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng công nghệ và tăng cường kết nối kinh tế - văn hóa - xã hội giữa Việt Nam - Hàn Quốc

-Việt Nam - New Zealand: Thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội

- ASEAN tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy kết nối và tự cường


Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 02/2024) (04/06/2024)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam, Nhật Bản hợp tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn hàng giả

- Đào tạo giảng viên nguồn về sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) dành cho Việt Nam

- Hội thảo “Biện pháp phòng chống đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu” của Nhóm TM5 dành cho Việt Nam 


Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 01/2024) (03/06/2024)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Cục Sở hữu trí tuệ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu

- Sở hữu trí tuệ trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

- Đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

- Kết quả hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp năm 2023 


Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 7/2023) (15/07/2023)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam hợp tác với WIPO phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ

- WIPO hợp tác cùng các nước ASEAN phát động cuộc thi TikTok dành cho giới trẻ 

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 6/2023) (15/06/2023)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Việt Nam quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050

- Trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 3/2023) (28/03/2023)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- WIPO: Đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế tiếp tục tăng trong năm 2022 

- Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023: Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

- Năm 2023, phấn đấu đưa chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN 

- Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ tài sản trí tuệ là mục tiêu hướng tới của mỗi quốc gia

Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 2/2023) (22/02/2023)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam 

- Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 


Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 1/2023) (27/01/2023)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Kết quả hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp năm 2022 

- Những đổi mới của Luật sở hữu trí tuệ sẽ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo 


Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 12/2022) (31/12/2022)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Tăng kết nối, tối đa hoá lợi ích của Hiệp định EVFTA

- Hội thảo “Đề xuất sơ lược các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính, dân sự, hình sự, kiểm soát biên giới”

- Cục Sở hữu trí tuệ tham dự cuộc họp Lãnh đạo cơ quan SHTT các nước ASEAN – Hàn Quốc lần thứ 5 


Bản tin Sở hữu trí tuệ (Tháng 11/2022) (24/11/2022)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HỘI NHẬP

- Nội luật hóa các văn bản pháp luật trong cam kết CPTPP

- Công bố Biểu trưng chỉ dẫn địa lý quốc gia Việt Nam