Phổ biến kiến thức

Phổ biến kiến thức (tháng 10/2023) (03/03/2024)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao nhất trong những tháng cuối năm

- Kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10: Khẳng định bản lĩnh phụ nữ thời đại mới

Phổ biến kiến thức (tháng 9/2023) (02/03/2024)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Kinh tế Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển biến tích cực

- Nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường 

Phổ biến kiến thức (tháng 8/2023) (01/03/2024)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Thông qua 5 nghị quyết quan trọng

- Phấn đấu đến năm 2025, có từ 60% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động tốt, khá trở lên

- Phát huy vai trò cộng đồng trong thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn

Phổ biến kiến thức (tháng 7/2023) (15/07/2023)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 

- Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu vào top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số 

- Ngày Dân số thế giới: Nâng cao tiếng nói cho phụ nữ và trẻ em gái 

Phổ biến kiến thức (tháng 6/2023) (15/06/2023)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (TH)

- Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy - Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2023

Phổ biến kiến thức (tháng 3/2023) (29/03/2023)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Hưởng ứng Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2023 

- Kế hoạch triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Phổ biến kiến thức (tháng 2/2023) (28/02/2023)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Ngày nước thế giới 2023: “Nước vì sự phát triển bền vững”

- Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023


Phổ biến kiến thức (tháng 1/2023) (31/01/2023)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Bà Rịa – Vũng Tàu: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra (dangcongsan.vn)

- Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý mão năm 2023 (baria-vungtau.dcs.vn)

- Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Phổ biến kiến thức (tháng 12/2022) (29/12/2022)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Bà Rịa-Vũng Tàu: Sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão              

- Chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu                           

- Quy hoạch tổng thể quốc gia 2030: Công nghiệp hiện đại, nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Phổ biến kiến thức (tháng 11/2022) (30/11/2022)

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Tháng hành động Vì bình đẳng giới cấp quốc gia năm 2022

- Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban hành Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương 

- Ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2023