Tiêu chuẩn ĐLCL

Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

(21/02/2024)

Để đảm bảo tăng trưởng bền vững, các quốc gia phải liên tục đổi mới và nâng cấp để tăng năng suất. Con đường tăng năng suất có thể đạt được thông qua đổi mới.


Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường theo TCVN 13567-1: 2022 (phần 1)

(20/02/2024)

Việc ban hành TCVN 13567-1: 2022, phần 1 về Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường được kỳ vọng giúp kiểm soát hàm lượng vật liệu như nhựa, cát, phụ gia...để đảm bảo chất lượng bền lâu.


Quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường của Bộ KH&CN

(20/02/2024)

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.


Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

(05/02/2024)

Để phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ, yêu cầu quản lý đo lường từng thời kỳ, công tác rà soát, cập nhật và dự báo nhu cầu xây dựng văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục, cần lộ trình thực hiện cụ thể trong giai đoạn trung hạn, dài hạn.


Trái cây sấy khô bắt buộc phải công bố chất lượng, tuân thủ yêu cầu về an toàn thực phẩm

(01/02/2024)

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP thì công bố chất lượng hoa quả sấy khô là một thủ tục bắt buộc các tổ chức, cá nhân phải thực hiện trước khi lưu thông ra thị trường.


Quản lý chất lượng thép trong tình hình mới

(31/01/2024)

Cần xây dựng chính sách, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp trong tình hình mới, đảm bảo những cam kết của Việt Nam, cũng như loại bỏ sản phẩm thép nhập kém chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh chất lượng sản phẩm thép sản xuất trong nước.


Một số góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

(25/01/2024)

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


Đề xuất sửa đổi nội dung về tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nông nghiệp

(24/01/2024)

Bộ NN&PTNT vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


Quy định mới về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc quản lý của Bộ KH&CN

(16/01/2024)

Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.