Website trạm thông tin KHCN xã/phường
Website ngành KH&CN
DANH SÁCH Ý KIẾN
Góp ý Dự thảo thông tư ngưng hiệu lực 1 phần đối với Thông tư 13/2015/TT-BKHCN
Chưa có thông tin góp ý cho văn bản này
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: Khối B3, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: thttkhcn@baria-vungtau.gov.vn;
Điện thoại: (84-64) 3852 484/3510 573 Fax: (84-64) 3853 557/3511 936
Người chịu trách nhiệm chính: ThS. Mai Thanh Quang
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa Học & Công Nghệ.