Đăng ký Đề tài-Dự án
Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án thí điểm ứng dụng năm 2018 của tỉnh BR-VT (07/05/2018)
-   +   A-   A+   In  

Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án thí điểm ứng dụng năm 2018 của tỉnh BR-VT

 

Xem chi tiết tại đây

 

Phụ lục Biểu mẫu đính kèm

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 1377

Về trang trước Về đầu trang