Chỉ đạo Điều hành CCHC
Thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích (25/06/2020)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 14/4/2020, UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định 814/QĐ-SKHCN về công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 07/2020.

 

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ có 03 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Nhằm giúp người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết và thực hiện việc hẹn giờ nộp hồ sơ, nhận kết quả tại nhà đối với các TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ một cách thuận tiện và hiệu quả; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

 

          A. Phương thức cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ trả kết quả tại địa nhà:

 

          Để đặt yêu cầu được hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà theo thời gian thuận tiện, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể thực hiện bằng các cách thức thích hợp sau đây:

 

          Cách 1: Gọi điện thoại đến Tổng đài dịch vụ: 0254.3525 968 - 0254.3522 968. Nhân viên bưu điện sẽ trực tiếp trao đổi, hẹn giờ cụ thể và đi đến nhà người dân hướng dẫn thành phần hồ sơ, kê khai các biểu mẫu, các khoản phí, lệ phí,... và tiếp nhận dịch vụ tại địa chỉ theo yêu cầu.

 

          Cách 2: Tới bưu cục gần nhất để đăng ký dịch vụ nộp hồ sơ qua bưu điện.

 

          Cách 3: Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký dịch vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

          Sau khi có kết quả giải quyết TTHC, bưu điện sẽ chuyển kết quả hồ sơ tại địa chỉ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

 

          B. Danh mục TTHC thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích:

             

           1. Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 nhập khẩu

 

           2. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

 

        3. Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chuẩn đoán trong y tế)

 

Các văn bản đính kèm:

 

- Tờ trình 72/SKHCN-TTr về lập danh mục TTHC thực hiện theo mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận và trả kết quả tại nhà thông qua hệ thống bưu chính công ích;

 

- Quyết định 814/QĐ-SKHCN về công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 328

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (23/06/2022)
  • Quyết định số 1720/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 (14/06/2022)
  • Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh (10/06/2022)
  • Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (30/05/2022)
  • Quyết định v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ (Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ) (11/05/2022)
  • Số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC (11/05/2022)
  • Quyết định 982/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (25/03/2022)
  • Kế hoạch 04/KH-SKHCN về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (17/01/2022)
  • Cải cách hành chính nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (04/01/2022)
  • Quyết định 4420/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (02/12/2021)