Đăng ký Đề tài-Dự án
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu KH và phát triển Công nghệ năm 2006 (13/02/2006)
-   +   A-   A+   In  
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2006 để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện.

THÔNG BÁO

TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2006

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2006 để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện.

1. Đề tài: Nghiên cứu chỉnh trị chống xói lở và bồi lắng, tạo luồng ổn định cho tàu thuyền ra vào cảng neo đậu chú bão khu vực Cửa Lấp, P.12, TP. Vũng Tàu.

- Mục tiêu- Nội dung: Nghiên cứu và đánh giá nguyên nhân sạt lở khu vực bờ Trại Nhái; Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân bồi lắng khu vực luồng Cửa Lấp; Đề xuất một số giải pháp chỉnh trị để khắc phục các vấn đê trên; Dự báo tác động môi trường sau khi có công trình; Thu thập tài liệu và khảo sát về điều kiện tự nhiên tại khu vực xây dựng: địa hình, địa chất, khí tượng thuỷ hải văn, bùn cát...; Thu thập tài liệu về hiện trạng (các công trình trên sông, cầu, đường dây điện, bến phà, bến đò, đáy cá, cống...) trong phạm vi liên quan của vùng nghiên cứu;

- Kết quả và sản phẩm dự kiến: Báo cáo kết quả các vấn đề nghiên cứu trong đề tài và các giải pháp kỹ thuật, công nghệ khả thi áp dụng.

2. Đề tài: Đánh giá nguy hiểm động đất, sóng thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và vi phân vùng động đất thành phố Vũng Tàu.

- Mục tiêu-Nội dung: Đánh giá nguy hiểm động đất khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu; Vi phân vùng động đất TP. Vũng Tàu; Đánh giá nguy hiểm sóng thần cho khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu; Nghiên cứu bối cảnh kiến tạo-địa động lực, làm rõ các điều kiện phát sinh động đất; Nghiên cứu hoạt động động ભất; Tính toán, thành lập các bản đồ nguy hiểm động đất; Vi phân vùng động đất TP. Vũng Tàu; Đánh giá nguy hiểm sóng thần đối với dải ven biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Kết quả và sản phẩm dự kiến: Các báo cáo về các nội dung trên.

3. Dự án: Nâng cấp và phát triển hệ thống điện mặt trời tại Côn Đảo

- Mục tiêu- Nội dung: Đảm bảo hệ thống chiếu sáng phục vụ sinh hoạt và làm việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chi2ến sỹ Bộ đội Biên phòng và vườn quốc gia Côn Đảo.

4. Đề tài: Nghiên cứu đặc tính sinh học ốc vú nàngvà ốc tai tượng tại Côn Đảo

- Mục tiêu- Nội dung: Ghi nhận đặc tính sinh học của ốc vú nàng và ốc tai tượng.

- Kết quả và sản phẩm dự kiến: Báo cáo tổng hợp về đặc điểm sinh học của 2 loài ốc;Xây dựng tiêu chuẩn ốc thương phẩm.

5. Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng, triển khai loại hình du lịch hội nghị, hội thảo, hội chợ (MICE) ở BR-VT đến năm 2015.

- Mục tiêu- Nội dung: Xây dựng luận cứ và định hướng đầu tư cơ sở vật chất và giải pháp phát triển du lịch MICE.

- Kết quả và sản phẩm dự kiến:Báo cáo tổng hợp về đánh giá tiềm năng, hiện trạng, xây dựng luận cứ, định hướng và các giải pháp để phát triển du lịch MICE ở BR-VT.

Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký:

Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2006.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN GỒM:

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án (Biểu B1-1-ĐONTC);

Thuyết minh đề tài NCKH và PTCN (Biểu B 1-2-TMĐT)

Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức và cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (Biểu B1-3-LLTC);

Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (Biểu B1-4-LLCN).

Hồ sơ (1 bản gốc và 15 bản sao) được niêm phong và ghi rõ tên trên phong bì:

-          Tên đề tài, dự án;

-Tên và địa chỉ của tổ chức tham gia tuyển chọn;

-          Họ và tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện đề tài;

-          Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong túi Hồ sơ và gửi về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

130 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ trực tiếp với Phòng quản lý khoa học hoặc điện thoại số: 064. 852 484 /807 để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Phòng QLKH

Số lượt đọc: 1711

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đợt 1) (22/07/2024)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2024 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (07/07/2023)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/07/2023)
  • Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (30/06/2023)
  • Đăng tải thông tin kết quả thực hiện đề tài Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/06/2023)
  • Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” thực hiện từ năm 2023 (30/04/2022)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (14/04/2022)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (04/03/2022)
  • Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực ANQP thực hiện năm 2021 của tỉnh BR - VT (24/02/2021)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2022 của tỉnh BR-VT (26/01/2021)