Đăng ký Đề tài-Dự án
Thông báo v/v đề xuất nghiên cứu triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và tỉnh BR-VT năm 2009 (13/11/2007)
-   +   A-   A+   In  
Để có căn cứ xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2009 trên địa bàn tỉnh và đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh; UBND huyện, thị, thành phố; các sở ban ngành; Liên hiệp các hội KH-KT tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng; các đơn vị và tổ chức hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh… xuất phát từ nhu cầu thực tế và khả năng của đơn vị mình đề xuất các đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh thực hiện trong năm 2009.

- Xem nội dung thông báo tại đây

- Download hồ sơ biểu mẫu đăng ký tại đây.

Nguồn: Phòng QLKH

Số lượt đọc: 1164

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” thực hiện từ năm 2023 (30/04/2022)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (14/04/2022)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (04/03/2022)
  • Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực ANQP thực hiện năm 2021 của tỉnh BR - VT (24/02/2021)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2022 của tỉnh BR-VT (26/01/2021)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/11/2020)
  • Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với đề tài nghiên cứu năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (21/09/2020)
  • Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (17/02/2020)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2020 của tỉnh BR-VT (06/01/2020)
  • Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thực hiện trong kế hoạch năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (03/10/2019)