Đăng ký Đề tài-Dự án
Phiếu đăng ký và giao nộp kết quả nghiên cứu KHCN (18/09/2006)
-   +   A-   A+   In  
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT thông báo Phiếu đăng ký và giao nộp kết quả nghiên cứu KHCN như sau:

PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ GIAO NỘP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHCN

Tên đề tài:

 

Thuộc chương trình:

Cơ quan chủ trì đề tài:

Địa chỉ:

ĐT:

Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR - VT

Địa chỉ: 130 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Vũng Tàu.

ĐT: 064.852484

Tổng chi phí thực chi:x 1000đ hoặc USD

Trong đó: - Từ ngân sách Nhà nướcx 1000đ hoặc USD

- Kinh phí của Bộ/Tỉnh x 1000 đ hoặc USD

 

Thời gian nghiên cứu:tháng

Thời gian bắt đầu:

Thời gian kết thúc:

Tên cán bộ phối hợp nghiên cứu: 

Số chứng nhận đăng ký KQNC

Ngày đăng ký:

(Ô này do Trung tâm TTTLKHCNQG ghi)

Bảo mật:

A. phổ biến rộng rãi

B.Phổ biến hạn chế

C. Không phổ biến


 

Tóm tắt kết quả nghiên cứu:

 

 

 

 

Kiến nghị về quy mô và đối tượng áp dụng kết quả nghiên cứu:

 

 

 

Chức vụ

Chủ nhiệm đề tài

Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài

Chủ tịch hội đồng đánh giá chính thức

Thủ trưởng cơ quan quản lý đề tài

Họ và tên

 

 

 

 

Học hàm, học vị

 

 

 

 

Ký tên

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng QLKH

Số lượt đọc: 1626

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2024 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (07/07/2023)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/07/2023)
  • Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (30/06/2023)
  • Đăng tải thông tin kết quả thực hiện đề tài Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/06/2023)
  • Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” thực hiện từ năm 2023 (30/04/2022)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (14/04/2022)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (04/03/2022)
  • Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực ANQP thực hiện năm 2021 của tỉnh BR - VT (24/02/2021)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2022 của tỉnh BR-VT (26/01/2021)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/11/2020)