Công tác khác
Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 (13/10/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 536

Về trang trước Về đầu trang