Công tác khác
Khảo sát ý kiến đối với sự phục vụ của Sở Khoa học và Công nghệ về cung ứng dịch vụ công (10/11/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Nhằm có cơ sở xem xét, đánh giá mức độ hài lòng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công và các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2023,

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan vui lòng đóng góp ý kiến về sự phục vụ của Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2023 (Nội dung theo mẫu Phiếu khảo sát ý kiến đính kèm).

Ngoài hình thức Phiếu khảo sát nêu trên, quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể góp ý trên chuyên mục lấy ý kiến tại https://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn//ManagementNews/DetailNew/10459

Phiếu góp ý (bản cứng hoặc file mềm) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/11/2023 (Qua iDesk; email: sokhcn@baria-vungtau.gov.vn, hoặc hình thức khác phù hợp).

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 344

Về trang trước Về đầu trang