Công tác khác
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (24/09/2020)
-   +   A-   A+   In  
  

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành “Khung lộ trình cung cấp DVCTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016- 2020;

 

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc rút ngắn lộ trình, đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 giai đoạn 2016-2020 của tỉnh trong năm 2019,

 

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thuận tiện thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, Sở Khoa học và Công nghệ công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

 

Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dichvucong/tiepnhanonline

 

Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 60 thủ tục (đính kèm danh mục) thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (17 thủ tục), An toàn bức xạ (07 thủ tục), Sở hữu trí tuệ (02 thủ tục), Hoạt động khoa học và công nghệ (34 thủ tục).

 

Trong quá trình thực hiện các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn, vướng mắc hoặc đóng góp ý kiến, đề nghị liên hệ Bộ phận Kiểm soát TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ: Ông Phạm Ngọc Thắng – Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Kiểm soát TTHC (Số điện thoại: 0937.200.068) để được giải quyết.

 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo, giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân để biết và thực hiện./.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 700

Về trang trước Về đầu trang