Thông tin KH và Người lãnh đạo

Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 262 (tháng 2/2018) (07/06/2018)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Xây dựng chiến lược tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư      

- Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ số: Lộ trình không thể thay đổi            


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 261 (tháng 1/2018) (06/06/2018)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Ấn tượng khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2017      

- Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT: Nhiều ý tưởng, dự án có giá trị thực tiễn       


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 260 (tháng 12/2017) (29/05/2018)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo            

- Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ IX, năm 2016-2017 

Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 259 (tháng 11/2017) (28/05/2018)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia cần kết nối với khu vực và toàn cầu

- Cần văn hóa chấp nhận thất bại trong khởi nghiệp

- Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là cơ hội phát triển của Việt Nam   


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 258 (tháng 10/2017) (14/11/2017)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Hội nghị Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ ASEAN chính thức lần thứ 17 (AMMST-17)  

- Hội nghị giao ban KH&CN vùng Đông Bam Bộ lần thứ XIV “thúc đẩy phát triển liên kết vùng”     


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 257 (tháng 9/2017) (13/11/2017)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- KH&CN là nền tảng cho đổi mới sáng tạo                 

- Tìm hướng phát triển doanh nghiệp KH&CN            

- Bà Rịa – Vũng Tàu ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp 

Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 256 (tháng 8/2017) (07/09/2017)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Làm gì để “đón đầu” cách mạng công nghiệp 4.0?           

- Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KH&CN tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 255 (tháng 7/2017) (06/09/2017)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Vì sao Việt Nam tăng 12 bậc chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu?        

 - Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017       


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 254 (tháng 6/2017) (05/09/2017)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Đại biểu Quốc hội đồng thuận cao về Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi)    

- Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa

Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 253 (tháng 5/2017) (04/09/2017)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Chỉ thị của Thủ tướng tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4          

- BR-VT: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18.5

- Hội nghị triển khai và phát động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu