Thông tin KH và Người lãnh đạo

Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 252 (tháng 4/2017) (31/05/2017)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Ứng dụng, đổi mới công nghệ - Chủ động hội nhập và phát triển bền vững          

- Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển DN KH&CN          


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 251 (tháng 3/2017) (30/05/2017)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- KHCN phải giải quyết được nhu cầu từ thực tiễn  

- Để khoa học và công nghệ là động lực phát triển đất nước


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 250 (tháng 2/2017) (27/03/2017)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Bộ KH&CN: sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp     

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hãy lan tỏa tinh thần cách mạng công nghiệp lần thứ tư    


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 249 (tháng 1/2017) (26/03/2017)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- BR-VT: Năm 2016 – Năm KH&CN với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

- Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp để thúc đẩy nông nghiệp phát triển      


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 248 (tháng 12/2016) (25/03/2017)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Chương trình KH&CN quốc gia: Nhiều sản phẩm đóng góp lớn cho phát triển kinh tế xã hội- Bàn về chính sách đào tạo, sử dụng và phát triển nhân lực KH&CN      


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 247 (tháng 11/2016) (08/12/2016)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Thế giới đang ở giữa cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư          

- Cơ hội không tự đến trong cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư        


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 246 (tháng 10/2016) (07/12/2016)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- KH&CN đã góp phần trong phát triển kinh tế - xã hội      

- Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển KH-CN


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 245 (tháng 9/2016) (06/12/2016)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội      

- Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KHCN: Tôn vinh các nhà khoa học


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 244 (tháng 8/2016) (03/10/2016)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Bàn giải pháp ứng dụng KH&CN phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam   

- Chương trình KHCN Quốc gia: Nâng cao giá trị sản phẩm bằng khoa học           

Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 243 (tháng 7/2016) (02/10/2016)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Thực hiện NQ 09: Đưa các ĐT/DA KH-CN vào đời sống                 

- Ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2017