Thông tin KH và Người lãnh đạo

Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 283 (tháng 11/2019) (06/01/2020)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Tôn vinh 112 trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2019           

- Techfest in Singapore: Thúc đẩy kết nối CN&ĐMST

Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 282 (tháng 10/2019) (22/11/2019)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Cần linh hoạt trước yếu tố khó lường của CMCN 4.0          

- Khoa học và công nghệ góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới          


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 281 (tháng 9/2019) (21/11/2019)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Thứ trưởng Bùi Thế Duy: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững     

- Tăng cường liên kết để KH&CN trở thành yếu tố động lực phát triển KT-XH           


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 280 (tháng 8/2019) (26/09/2019)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Xã hội hóa đầu tư cho khoa học: Đầu tư nghiên cứu phát triển của khu vực tư nhân xấp xỉ nhà nước     

- Đã đến lúc xây dựng KH tổng thể về năng suất quốc gia    


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 279 (tháng 7/2019) (25/09/2019)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- KH&CN góp phần đưa Nghị quyết 37-NQ/TW vào cuộc sống         

- Họp báo Quý II: Bộ KH&CN giải đáp nhiều vấn đề báo chí và dư luận quan tâm    


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 278 (tháng 6/2019) (05/07/2019)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Xây dựng, phát triển Mạng lưới kết nối khởi nghiệp ở quy mô quốc gia và quốc tế              

- Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh                      Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 276 (tháng 4/2019) (03/07/2019)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Bộ Khoa học và Công nghệ Họp báo thường kỳ Quý I.2019            

- Kết nối hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo               


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 275 (tháng 3/2019) (02/07/2019)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- KH&CN địa phương chủ động phục vụ phát triển KT-XH               

- Doanh nghiệp KH&CN nhận nhiều ưu đãi mới                               


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 274 (tháng 2/2019) (20/03/2019)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Năm 2019: Khơi thông các nguồn lực đầu tư vào KH&CN

- Năm 2019 đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới