Thông tin KH và Người lãnh đạo

Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 7/2021)) (28/07/2021)

 Đẩy mạnh xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN 

 - Khoa học và công nghệ góp phần quan trọng tăng trưởng ngành nông nghiệp

Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 302 (tháng 06/2021) (11/07/2021)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII        

- Tạo động lực thúc đẩy KHCN để đất nước phát triển đột phá     


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 301 (tháng 05/2021) (08/06/2021)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Hướng tới Ngày KH&CN Việt Nam 2021: Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai                                 

- Phải có đột phá mới KHCN là sức mạnh, động lực thực sự


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 300 (tháng 04/2021) (13/05/2021)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Triển khai chương trình hành động thúc đẩy chuyển đổi số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và tỉnh BR-VT                  

- Trí thức BR-VT với phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế    


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 299 (tháng 03/2021) (28/03/2021)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Công cụ mới trong hoạch định chính sách KH&CN

- Chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo                                                        


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 298 (tháng 02/2021) (26/03/2021)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Gắn kết nhiệm vụ KHCN và đổi mới sáng tạo với các nhiệm vụ phát triển KT - XH         

- Khẳng định sứ mệnh của KHCN và đổi mới sáng tạo

Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 297 (tháng 01/2021) (25/03/2021)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- KHCN là động lực ... phát triển lực lượng sản xuất

- Busadco đón nhận kỷ lục thế giới về KH-CN          


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 296 (tháng 12/2020) (24/03/2021)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Techfest Vietnam 2020: Kết nối và thành công      

- Thúc đẩy hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ  


Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 295 (tháng 11/2020) (24/12/2020)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020                   

- Kết nối cung cầu công nghệ trong nông nghiệp

Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 294 (tháng 10/2020) (23/12/2020)

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- Hệ tri thức Việt số hoá: “Kết nối triệu con tim”

- Triển khai Sự kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020”