Tin KHCN trong nước
Nghiệm thu cấp quốc gia đề tài “Phát triển cụm ngành CN ở VN trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập KTQT” (20/05/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 16/5/2015, đề tài “Phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế”, mã số KX.01.08/11-15 thuộc Chương trình KX.01/11-15 do PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn làm chủ nhiệm và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ quan chủ trì đã được nghiệm thu cấp quốc gia.


Qua 2 năm thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung đề ra: Làm rõ những vấn đề lý luận về cụm ngành công nghiệp; Phân tích những kinh nghiệm rút ra từ việc xây dựng và vận hành một số cụm ngành công nghiệp trên thế giới; Đánh giá hiện trạng và khả năng, điều kiện phát triển các cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam; Đề xuất mô hình và giải pháp phát triển cụm ngành công nghiệp (về cơ cấu tổ chức bộ máy, chính sách, cơ chế quản lý, lĩnh vực và địa điểm) cho Việt Nam giai đoạn đến 2020. Đồng thời qua nghiên cứu, đề tài đã đưa ra các đề xuất kiến nghị gồm 10 vấn đề cho quản lý và triển khai chính sách phát triển các cụm ngành công nghiệp trong giai đoạn tới nhằm thực hiện chiến lược công nghiệp hóa bắt kịp và vượt qua bẫy thu nhập trung bình. 


Với các kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia do PGS.TS Hồ Sỹ Hùng làm Chủ tịch đã nhất trí nghiệm thu xếp loại đề tài xuất sắc.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 7913

Về trang trước Về đầu trang