Phổ biến pháp luật

Phổ biến cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (17/10/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công văn số 3256 /BTCCT ngày 19/6/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật năm 2023 V/v phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bãi bỏ 13 văn bản pháp luật lĩnh vực khoa học và công nghệ (11/07/2023)

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 13/2023/TT-BKHCN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.


Bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh (31/05/2023)

Ngày 26/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (18/04/2023)

Ngày 17/4, Chính phủ ban hành Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; trong đó, nêu rõ biện pháp, điều kiện bảo đảm bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ban hành Nghị định sửa đổi các Nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy (31/01/2023)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.