Phổ biến pháp luật

Ban hành Nghị định sửa đổi các Nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy (31/01/2023)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022 (14/10/2022)

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14/7/2022 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022Phổ biến 05 luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (15/08/2022)

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua 05 luật gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.