Chuyển đổi số

Năm 2023 là Năm Dữ liệu số quốc gia (28/04/2023)

Năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ-Chủ tịch của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số xác định là Năm Dữ liệu số quốc gia để thúc đẩy phát triển dữ liệu tận dụng hiệu quả sự bùng nổ dữ liệu trên các nền tảng số Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ “cầm nhịp” Năm Dữ liệu số quốc gia, tạo ra sự thay đổi căn bản về dữ liệu của Việt Nam.

Trang vàng giải pháp chuyển đổi số- cung cấp thông tin, kết nối hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp (25/04/2023)

“Trang vàng giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp” với hơn 50 giải pháp chuyển đổi số hiện hành sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp tham khảo, lựa chọn được các giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 (10/04/2023)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa ký Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 4/4/2023 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023.

Triển khai chức năng thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh (30/03/2023)

Tin từ Sở TN-MT cho biết, từ ngày 1/4, các cơ quan, đơn vị, người dân, DN, tổ chức trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh.

Từ ngày 01/4/2023, đưa vào sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh (28/03/2023)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và đưa vào vận hành chính thức kể từ ngày 10/10/2022, đáp ứng các tính năng theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ; đồng thời hệ thống đã kết nối, liên thông 03 cấp trên toàn tỉnh, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trục kết nối, liên thông của tỉnh theo quy định.

Hội nghị giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa (21/03/2023)

Để thích ứng với tình hình mới và tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, thì đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số là yêu cầu cấp bách; trong đó để Kinh tế số phát triển bền vững thì chuyển đổi số trong doanh nghiệp là yếu tố, vấn đề then chốt.

Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số (20/03/2023)

Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số, trong thời gian qua các sở, ngành, địa phương đã đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại một số cơ quan, tổ chức chưa có sự thống nhất nhận thức chung về chuyển đổi số, chưa phân biệt rõ nét giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Điều này tác động tới tiến trình chuyển đổi số tại các sở, ngành, địa phương.

Kế hoạch tổ chức hội nghị giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (20/03/2023)

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023.

Chuyển đổi số nâng cao giá trị ngành nông nghiệp (03/03/2023)

Nhận thức việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển và đảm bảo an ninh năng lượng, Bà Rịa-Vũng Tàu đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hữu ích.

Công bố kết quả chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022 (01/03/2023)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố kết quả chỉ số Chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2022