Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ
(19/01/2023)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Các tin khác
Hội đồng nghiệm thu đề tài “Thiết lập chương trình kiểm soát hàu (Crassostrea sp.) nuôi trong khu vực Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”
(30/12/2022)

Ngày 23/12, Sở KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu đề tài “Thiết lập chương trình kiểm soát hàu (Crassostrea sp.) nuôi trong khu vực Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Đề tài do KS. Nguyễn Anh Phương - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản làm chủ nhiệm. Tham dự có ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch hội đồng.

Các tin khác
Thúc đẩy phát triển ngành xây dựng từ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
(02/02/2023)

Bộ Xây dựng vừa ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành xây dựng đến năm 2030.

Các tin khác
Các tin khác
Chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ năm 2022
(31/01/2023)

Thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Các tin khác
Thúc đẩy dòng luân chuyển tri thức và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc
(17/01/2023)

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) được coi là hạt nhân lan tỏa, thúc đẩy dòng luân chuyển tri thức và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sự thành công của mô hình Viện VKIST được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy sự chuyển mình của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và góp phần tạo nên sự đột phá cho nền KH&CN của Việt Nam.

Các tin khác