Thông báo

Hỗ trợ truyền thông Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 (11/08/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022,


Mời tham gia khoá tập huấn Phát triển ý tưởng đổi mới sáng tạo về cơ khí, tự động hoá trong khai thác thuỷ sản (05/08/2022)

Trong khuôn khổ Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022, Ban Tổ chức Cuộc thi có Kế hoạch tổ chức Chương trình tập huấn “Phát triển ý tưởng đổi mới sáng tạo về cơ khí, tự động hoá trong khai thác thuỷ sản”